AS som starter på Æ i Bergen med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)