AS som starter på Æ med bransjen Kjøp og salg av egen fast eiendom (68100)