AS som starter på Æ med bransjen Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet (74101)