Foretak som starter på Æ i Balsfjord med bransjen Tjenester tilknyttet planteproduksjon (1610)