Foretak som starter på Æ i Tønsberg med bransjen Produksjon av monteringsferdige hus (16231)