Foretak som starter på Æ i Haugesund med bransjen Produksjon av metallkonstruksjoner og deler (25110)