Foretak som starter på Æ med bransjen Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet (28920)