Foretak som starter på Æ med bransjen Distribusjon av elektrisitet (35130)