Foretak som starter på Æ med bransjen Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann (36000)