Foretak som starter på Æ med bransjen Bygging av vann- og kloakkanlegg (42210)