Foretak som starter på Æ i Brønnøy med bransjen Ventilasjonsarbeid (43223)