Foretak som starter på Æ i Haugesund med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)