Foretak som starter på Æ med bransjen Detaljhandel utenom utsalgssted ellers (47990)