Foretak som starter på Æ i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)