Foretak som starter på Æ i Bodø med bransjen Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi (62020)