Foretak som starter på Æ i Hamar med bransjen Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi (72110)