Foretak som starter på Æ med bransjen Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted (82990)