Foretak som starter på Æ med bransjen Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste (86221)