Foretak som starter på Æ i med bransjen Omsorgsinstitusjoner ellers (87909)