AS som starter på Ø med bransjen Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45111)