AS som starter på Ø med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)