Foretak som starter på Ø i Sunndal med bransjen Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur (3222)