Foretak som starter på Ø i med bransjen Produksjon av elektrisitet fra vannkraft (35111)