Foretak som starter på Ø i med bransjen Distribusjon av elektrisitet (35130)