Foretak som starter på Ø med bransjen Distribusjon av elektrisitet (35130)