Foretak som starter på Ø i med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)