Foretak som starter på Ø i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)