Foretak som starter på Ø i med bransjen Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste (86221)