Foretak som starter på Ø i Halden med bransjen Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste (86221)