Foretak som starter på Ø i med bransjen Omsorgsinstitusjoner ellers (87909)