AS som starter på 1 i med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)