AS som starter på 1 med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)