AS som starter på 1 i med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)