AS som starter på 1 i med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)