AS som starter på 1 med bransjen Utgivelse av annen programvare (58290)