AS som starter på 1 med bransjen Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet (74101)