AS som starter på 1 med bransjen Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet (79903)