AS som starter på 1 i Tromsø med bransjen Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste (86221)