AS som starter på 1 med bransjen Treningssentre (93130)