Foretak som starter på 1 i Sunndal med bransjen Melkeproduksjon på storfe (1410)