Foretak som starter på 1 i med bransjen Oppdrett av annet storfe (1420)