Foretak som starter på 1 med bransjen Distribusjon av elektrisitet (35130)