Foretak som starter på 1 i med bransjen Handel med elektrisitet (35140)