Foretak som starter på 1 med bransjen Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann (36000)