Foretak som starter på 1 i med bransjen Oppføring av bygninger (41200)