Foretak som starter på 1 med bransjen Bygging av vann- og kloakkanlegg (42210)