Foretak som starter på 1 med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)