Foretak som starter på 1 med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)