Foretak som starter på 1 i Gjerdrum med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)