Foretak som starter på 1 med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)