Foretak som starter på 1 i Krødsherad med bransjen Detaljhandel utenom utsalgssted ellers (47990)